Cvičný poplach

28. června byl vyhlášen ve škole cvičný poplach. Během krátké chvíle se žáci spolu s celým pedagogickým sborem přesunuli na školní hřiště, kde učitelé jednotlivých tříd podali paní ředitelce hlášení o počtech evakuovaných žáků.