Další termín sběru druhotných surovin

… plastových víček, hliníku a papíru je 18. 4. 2017 mezi 7. a 8. hod.