Děti i rodiče mohou využívat interaktivní učebnice Fraus

Naše škola je partnerskou školou nakladatelství Fraus a učebnice tohoto nakladatelství využívá ve většině naukových předmětů. Ve výuce využíváme také interaktivní učebnice ve spolupráci s našimi tabulemi Smart Board. 
Nakladatelství Fraus od školního roku 2011/2012 nabízí žákům naší školy možnost zdarma stáhnout žákovské licence těchto i-učebnic pro domácí opakování a procvičování. S učením jim pomohou videa, audionahrávky, odkazy na související webové stránky a mnoho dalšího. Flashové animace jim zase názorně přiblíží, jak funguje např. spalovací motor nebo jak dochází k zatmění Slunce. Žákovské licence pro domácí použití obsahují navíc přehled učiva daného předmětu pro celý 2. stupeň, zábavné procvičování a elektronické testy s vyhodnocením. 

Stačí se pouze zaregistrovat, přihlásit do profilu a aktivovat licenci v sekci Nabídka produktů. 

Adresa pro registraci žáků: 
https://www.flexilearn.cz/Registrace-Zaka-Krok-1#registrace 

(služba je omezena podmínkami nakladatelství Fraus, které neumíme ovlivnit)