Deváťáci lovili Bobříka informatiky

Nebývá zvykem, aby se ve škole proměnil obsah celého jednoho předmětu. A právě k takové změně dojde v příštím roce i na naší škole. Předmět Informatika se zcela změní. Namísto obsluhy počítače, zkoumání jeho funkce, nácviku běžných uživatelských dovedností (práce s operačním systémem, grafickým a textovým editorem, prezentačním programem a tabulkový kalkulátorem) se budeme věnovat digitální gramotnosti, algoritmizaci, modelům, programování, kódování a datovým strukturám. Aby přechod nebyl tak náročný, snažíme se ukázky nové Informatiky zapojovat i do současné výuky. Jedním z výstupů těchto aktivit je i účast v soutěži Bobřík informatiky, které se účastníme již třetí rok. Letos se do soutěže zapojily obě deváté třídy, kde vynikajících výsledků dosáhli Jan Abt (156 bodů), Matěj Zima (152 bodů) a Sophie Stuck (148 bodů) – všichni z 9. B.  Pozadu nezůstali ani jejich ukrajinští spolužáci, kteří měli podobné zadání v ukrajinské verzi. Gratulujeme!

Tomáš Hromádka

Kompletní výsledky soutěže v naší škole najdete na nástěnce před školní jídelnou.