Deváťáci zakončili celoroční projekt: Jak se žilo v naší rodině ve 20. století?

Již několik let se žáci devátých tříd v rámci hodin Dějepisu zabývají vzpomínkami svých rodičů, prarodičů a příbuzných. Nejinak tomu bylo i v letošním školním roce. Hned v září a říjnu oslovili své blízké a zaznamenali jejich příběhy. Často se dozvěděli rodinné historky, příběhy ze života předků nebo si na pozadí jejich vzpomínek připomenuli významné okamžiky našeho státu (vznik Československa, II. světová válka, komunistický převrat, okupace Československa v roce 1968, normalizace, sametová revoluce). V rámci hodin Informatiky pak každý žák využil své digitální kompetence a vytvořil si vlastní publikaci s příběhy zaznamenanými svými spolužáky. V minulém týdnu tak došlo k rozdání vytištěných publikací a ukončení projektu. Jeho smyslem je ukázat, že Dějepis nejsou jenom „velké dějiny“ (války, revoluce, umělecké slohy) ale i život obyčejných lidí v daném prostoru a čase.

Tomáš Hromádka