Hlásná trouba – nový školní časopis

Na konci listopadu vznikla na naší škole redakce nového školního časopisu. Prostřednictvím systému School Press Club, který provozuje o. p. s. Věda nás baví, si mohou děti doslova osahat profesionální žurnalistické prostředí a navíc, bude-li jejich článek dostatečné kvalitní, může být vybrán redaktory Lidových novin a otištěn v rubrice „ze školních časopisů“ v úterním tištěném vydání. 

Časopis si děti nazvaly „Hlásná trouba“. Do redakce se přihlásilo 27 redaktorů. Mnozí z nich už začali doma aktivně tvořit, a tak v den uzávěrky mohlo vyjít testovací číslo a nejlepší články byly zveřejněny na internetové prezentaci Hlásné trouby http://www.schoolpressclub.com/skoly/hlasna-trouba. Současně je na prezentaci časopisu přidán odkaz i na webových stránkách školy. Časopis zatím vychází elektronicky, v příštím kalendářním roce počítáme i s tištěnou verzí při příležitosti větších školních akcí (Velikonoční jarmark, akademie).

Vydávání školního časopisu má na naší škole dlouholetou tradici. V letech 2003-2011 vycházel v tištěné podobě časopis Školník, v letech 2012 – 2013 vycházel e-Školník. Krátkou epizodou ve formě dvou čísel měl třídní časopis Podkovička (měl být konkurencí Školníka).

Redaktorům Hlásné trouby držíme palce a těšíme se na jejich zajímavé články, reportáže i fotografie.