Hlásná trouba vychází již šest let!

Šesté výročí školního časopisu oslavila redakce 21. ledna tradičním přípitkem dětským šampaňským a medovníkem ve školní kuchyňce. Nastala opět chvíle se zastavit, zavzpomínat a krátce podebatovat o Hlásné troubě. Během uplynulé doby se v redakci vystřídalo více než 30 zájemců o mediální tvorbu, někteří z nich se redakční práci věnují i na střední škole. Letošní i loňský ročník významně poznamenala pandemie koronaviru, redakce si ale rychle osvojila práci z domova (ostatně šéfredaktor Hlásné trouby – Kuba Michalina – musel být při oslavě díky karanténě přítomen on-line). V současnosti tvoří redakci osm redaktorů z 5., 7. a 9. ročníku, časopis má svoji tištěnou podobu s periodicitou cca 2 měsíce a lze ho číst také prostřednictvím internetu s proklikem na webových stránkách školy.

Tomáš Hromádka