Informace k zajišťování výuky

V těchto dnech monitorujeme technické možnosti žáků naší školy. Řada z nich nemá k dispozici potřebné vybavení pro on-line výuku. Vyhodnotili jsme, že pro výklad a procvičování učiva budeme i nadále využívat systém Bakaláři (Komens) a webové stránky umimeto.org. Neplánujeme vést výuku on-line formou video hovorů.

Přednost dáváme vzájemné komunikaci učitelů s dětmi (popř. s rodiči) a poskytování zpětné vazby formativním hodnocením.

V této náročné situaci chceme děti a jejich rodiny podpořit, abychom vše společně zvládli.

Přejeme hodně klidu, trpělivosti a psychické pohody.

 


Co je formativní hodnocení?

Učitelé nesrovnávají žáky mezi sebou, ale zaměřují se na dosahování učebních cílů u každého z nich. To mimo jiné umožňuje každému dítěti zažít uspokojení z vykonané práce a nabýt patřičné důvěry ve své schopnosti, a podporuje rozvoj kompetence k učení.

Formativní hodnocení je založeno na:

  • důrazu na komunikaci mezi žákem a učitelem i žáky navzájem
  • pravidelném a četném vyhodnocování žákovské práce (poskytnutí zpětné vazby – informace o tom, co se podařilo, na co je třeba se zaměřit v budoucnu a jak konkrétně je třeba postupovat)
  • stanovení výukových cílů a sledování pokroku každého žáka na cestě k těmto cílům.