Informace ze Spolku rodičů

Prosíme rodiče, kteří tak ještě neučinili, o zaplacení příspěvku pro Spolek rodičů

na č. ú.  260142881/0300.

Za rodinu, ze které navštěvuje školu jedno dítě, je to 600 Kč. Za rodinu, ze které navštěvuje školu dvě nebo více dětí, je to 900 Kč na školní rok. Do poznámky prosím uveďte jméno dítěte a jeho třídu. Děti rodičů, kteří neuhradili příspěvek, si budou samostatně hradit vstup do ZOO, na bruslení a na další akce hrazené z fondu Spolku.

Konkrétní přehledy o všech výdajích, které byly z fondu Spolku hrazeny v minulých letech, naleznete na stránkách školy pod záložkou Spolku rodičů.

Děkujeme.

Ing. Hana Lošťáková