Sdružení rodičů

Schůzka Spolku rodičů

Spolek rodičů při Základní škole Charlotty Masarykové, Praha 5 – Velká Chuchle zve rodiče žákyň a žáků školy na SCHŮZKU SPOLKU, která se bude konat před třídními schůzkami 12.9. 2023 od 16.15 hodin v jídelně školy.

Program:

  • diskuse, náměty k činnosti Spolku
  • volba nových členů výboru
  • schválení výše finančního příspěvku
  • schválení návrhu rozpočtu pro nový školní rok
  • projednání zprávy o činnosti a hospodaření spolku ve školním roce 2022/23

za radu Spolku rodičů vás zve Hana Lošťáková

Spolek rodičů

Na schůzce Spolku rodičů byla odsouhlasena výše příspěvku pro školní rok. Za rodinu, ze které navštěvuje školu jedno dítě, je to 600,- Kč/ na školní rok, za rodinu, ze které navštěvují školu dvě nebo více dětí, je to 900,- Kč/ na školní rok. Příspěvky budou zasílány na účet číslo: 260142881/0300. Do poznámky prosím uveďte jméno žáka / žáků a jejich třídu. Příspěvek by měl být uhrazen nejdéle do konce listopadu. Další informace o činnosti a hospodaření spolku najdete zde.

 

Spolek rodičů – výše příspěvku ve školním roce 2021/2022

9. září se konala v naší škole výroční schůze Spolku rodičů. Členové se usnesli na tom, že výše příspěvku pro školní rok 2021/22 bude po dočasném snížení z důvodu složité situace v loňském roce, opět vrácena na původní částky, které byly v letech předchozích:

Za rodinu, ze které navštěvuje školu jedno dítě, je to 600,- Kč na školní rok,
za rodinu, ze které navštěvují školu dvě nebo více dětí, je to 900,- Kč na školní rok.

Příspěvky budou zasílány na účet číslo: 260142881/0300. Do poznámky bude uváděno jméno žáka / žáků a jejich třída / třídy. Příspěvek by měl být uhrazen nejdéle do konce listopadu 2021.

(Pokračování textu…)

Pozvánka na schůzku Spolku rodičů

Spolek rodičů při ZŠ Velká Chuchle zve rodiče žákyň a žáků školy na

SCHŮZKU SPOLKU,

která se bude konat 09.09. 2021 od 16.30 hodin v jídelně školy.

 

Program:

– diskuse, náměty k činnosti Spolku

– schválení výše finančního příspěvku

– schválení návrhu rozpočtu pro nový školní rok

– projednání zprávy o činnosti a hospodaření spolku ve školním roce 2020/21

– volba nových členů výboru

 

Za radu spolku vás zve Hana Lošťáková

Družina hledá talent

Ve středu 30. ledna se ve školní družině uskutečnila toužebně očekávaná akce Talentmanie. Zúčastnily se děti ze všech oddělení, kdo nechtěl, vytvořil publikum, bez kterého by se to samozřejmě také neobešlo. Děti v této soutěži každoročně předvádějí svůj talent v nejrozmanitějších kategoriích. Viděli jsme zpěv jednotlivců i skupin, hry na  hudební  nástroje, taneční  vystoupení, kouzla, aerobic, kouzelnou cukrářku… Díky nadšení všech dětí proběhla Talentmanie na výbornou a pro nás dospělé byla pohlazením po duši.

(Pokračování textu…)

Informace ze Spolku rodičů

Výše příspěvku za školní rok:

Za rodinu, ze které navštěvuje školu jedno dítě,  je to 600,- Kč/ na školní rok, za rodinu, ze které navštěvují školu dvě nebo více dětí, je to 900,- Kč/ na školní rok.

Příspěvky prosíme zaslat na účet číslo: 260142881/0300.

Do poznámky prosím uveďte jméno žáka / žáků a jejich třída / třídy. Příspěvek by měl být uhrazen nejdéle do konce listopadu.

Pozvánka na schůzku Spolku rodičů

Spolek rodičů při ZŠ Velká Chuchle

zve rodiče žákyň a žáků školy na

SCHŮZKU SPOLKU,

 

která se bude konat 13.9. 2018 od 16.00 hodin ve třídě 4.A v přízemí nové přístavby školy.

Program:

– diskuze, náměty k činnosti Spolku

– schválení výše finančního příspěvku

– schválení návrhu rozpočtu pro nový školní rok

– projednání zprávy o činnosti a hospodaření spolku ve školním roce 2017/18

– volba nových členů výboru

 

 

 za radu spolku vás zve Hana Lošťáková

Spolek rodičů: Přístavba školy – aktuální stav 15. 5. 2018

Vážení rodiče a přátelé Základní školy ve Velké Chuchli, sepsala jsem v bodech aktuální situaci, která je mi známa:

– Podle informací z Věstníku veřejných zakázek dnes v 10 hodin na Městském úřadě mělo proběhnout otevírání obálek s nabídkami od zájemců o přístavbu školy.

– Včera odpoledne jsme za Spolek rodičů umístili ke vchodu do „kontejnerů“ květinovou výzdobu – snad to přežije a udělá radost i někomu dalšímu.

(je zde i volná kapacita, kdyby si zde případně děti chtěly vypěstovat i něco dalšího – dodáme zeminu) (Pokračování textu…)

Ze Spolku rodičů

Na adrese  https://zschuchle.cz/spolek-rodicu/ ‎jsou zveřejněny aktuální informace ze Spolku rodičů: Informace o platbách, výroční zpráva spolku a zpráva o hospodaření spolku a také dopis vedení spolku určený zastupitelům MČ Praha – Velká Chuchle ve věci dostavby školy a provozu školy v aktuálním školním roce.