Jak vypadá ryba zevnitř?

Naši sedmáci chtěli vědět, jak vypadá ryba zevnitř. Proto jsme si v naší nové přírodovědné učebně připravili praktickou hodinu a pomocí pitvy jsme zkontrolovali, zda má plotice mozek a srdce na správném místě. Můžeme potvrdit, že má. Pro jitotu jsme naši  hypotézu ověřili i teoreticky. Žáci pracovali s informacemi z různých zdrojů (s videi, články, atlasy ryb…) a získávali tak potřebné informace k dokončení praktického úkolu. Součástí těchto praktik bylo i pozorování dvou druhů šupin z blízka pomocí binokulární lupy. Kadlecová Klára