Jaký byl Memoriál Jaroslava Haunera 2018?

V pondělí 25. června proběhl 2. ročník Memoriálu Jaroslava Haunera – závodu smíšených družstev zaměřený na ochranu člověka za mimořádných událostí. Memoriál je pojmenovaný po Jaroslavu Haunerovi – nejmladší oběti květnových událostí roku 1945 ve Velké Chuchli. Děti byly  rozděleny do družstev, ve kterých byli zástupci 1.-7.třídy.

Každé družstvo obíhalo  určenou trasu v areálu zdraví ve Velké Chuchli. Na trase bylo 10 stanovišť, kde žáci plnili úkoly . Úkoly byly tematicky zaměřené na poskytování první pomoci při zraněních, na resuscitaci, na chování v dopravě včetně chování cyklisty a dopravy na železnici, na činnost záchranného integrovaného systému, na používání tísňových telefonních linek, rozpoznání varovného signálu „všeobecná výstraha“ a činnost po jeho vyhlášení, na evakuaci  a zásady pro opuštění bytu a ohroženého prostoru, na chování při požáru a  živelných pohromách, na ochranu před jaderným zářením, chemikáliemi a elektrickým proudem. Žáci 8.tříd pomáhali vyučujícím  na stanovištích. Memoriálu se zúčastnili také dobrovolní hasiči z Velké Chuchle a školení zdravotníci, kteří dětem poskytovali další informace. Na bezpečnost při přesunu žáků dohlížela městská policie.

Slavnostní vyhodnocení závodu se konalo 26. června 2018 v tělocvičně.

Mgr. Lenka Kočišová