Kroužek němčiny – aktualizace

Milí rodiče a milé děti,

velmi mne těší Váš zájem o výuku NJ, ale bohužel není možné vyhovět všem, zájemců bylo mnoho. Chci v první řadě zachovat kvalitu a koncept výuky, proto byl stanoven pevný počet dětí. Podle pořadí přihlášených, časových možností Vašich dětí (případné kolize s rozvrhem) a také po konzultaci s kolegyněmi, které vyučují u Vašich dětí anglický a český jazyk, jsem vybrala z 29 zájemců skupinu 12 dětí, s kterými se budu pravidelně setkávat v kroužku. Podrobnější informace včetně závazné přihlášky jsem přijatým dětem poslala dnes, 15.9., v písemné formě, všem zklamaným zájemcům se omlouvám, určitě se potkáme nejpozději v hodinách němčiny na druhém stupni. Děkuji také za pochopení, že nebudu všechny rodiče informovat telefonicky či osobně.

Kateřina Nedomová