Na konci školního roku 2018/2019…

Vážení čtenáři, milí přátelé!

O školním roce 2018/2019 můžeme v této chvíli hovořit už jen v minulém čase a já se ráda zhostím své milé povinnost poděkovat všem, kteří jsou spjati se životem naší krásné chuchelské školy.

V první řadě bych chtěla poděkovat paní starostce Mgr. Lence Felix a oběma místostarostům, panu Mgr. Martinu Melicharovi a panu Robertu Maříkovi, za péči, starostlivost a zodpovědnost, se kterou přistupují k zajištění a realizaci tak rozsáhlé přístavby školy. Stavební práce intenzivně pokračují a věříme, že vše bude v září hotovo a my se budeme moci přestěhovat do krásných nových prostor.

Poděkování směřuji i všem rodičům nejen za finanční příspěvky, dobrou spolupráci, ale i za aktivní pomoc při tradičních akcích, za celkově vstřícnou atmosféru, na které se v naší škole podílejí. Poděkování patří i celé školské radě a Sdružení rodičů za pomoc při řešení aktuálních problémů. Děkuji vedení chuchelské mateřské školy za přínosnou spolupráci při realizaci projektu Škola školce, školka škole.

Moje letošní uznání patří celému pedagogickému sboru, který vedle probíhající stavby dokázal plnit plánované vzdělávací cíle i organizovat všechny tradiční oblíbené akce. Nedá mi nepřipomenout vysokou úroveň slavnostní akademie, na které se letos podílel rekordní počet tříd, a nevyslovit poselství z představení žákyň a žáků IX. A třídy: „Pokořit nemožné se dá jen tehdy, pokud si myslíme, že je to možné.“

Přeji Vám všem kouzelné, slunečné léto, naplněné klidem a úsměvnou pohodou.

Mgr. Eliška Jančíková, ředitelka školy