Na návštěvě u Františka Palackého

Ve čtvrtek 19. března navštívili žáci VIII. třídy v rámci výuky moderních dějin Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra – jednu z nejmenších expozic Národního muzea v Praze. Zde měli možnost se seznámit s životními osudy těchto významných osobností českých dějin a nahlédnout do původního interiéru bytu, kde jmenovaní žili a stýkali se s významnými osobnostmi českého národního obrození.

Památník není běžně pro veřejnost přístupný, a tak děti měly unikátní příležitost si prohlédnout v prvním patře rokokového Mac Nevenova paláce domácnost pěti generací od šlechticů po zámožné měšťany, tak, jak vypadala v průběhu 19. století. Navíc byl pro ně připraven výukový program, kde si se zájmem nejen zopakovaly znalosti získané ze školní výuky, ale zamyslely se i nad postavením měšťanské elity v 19. století a řešením každodenních záležitostí tehdejšího života.

Jak je uvedeno na stránkách Národního muzea – k unikátně dochovanému původnímu zařízení bytu patří společenský a hudební salón, jídelna, ložnice a pracovny historika Františka Palackého a jeho zetě, právníka, politika a encyklopedisty Františka Ladislava Riegra. Pozoruhodné sbírky umělecké, historické a rodové portréty 19. století obsahují mimo jiné obrazy Josefa Mánesa, Julia Mařáka či sochy J. V. Myslbeka a nábytek od klasicismu a biedermeieru až po secesi. V samostatném pokoji je vystavena kolekce nábytku, plastiky, keramiky a skla z národopisné sbírky Riegrovy dcery Libuše Bráfové a její společnosti, do níž patřila například výtvarnice Zdenka Braunerová. 

Mgr. Tomáš Hromádka

Na návštěvě u Palackého a Riegra 19. 3. 2015 Na návštěvě u Palackého a Riegra 19. 3. 2015 Na návštěvě u Palackého a Riegra 19. 3. 2015 palacky4