Návrat ze školy v přírodě

Předpokládaný příjezd ze školy v přírodě 1.roč. je plánovaný mezi 12:00-12:30