Nové dokumenty

Aktualizovali jsme přehled mimoškolních aktivit a do Dokumentů jsme přidali výroční zprávu naší školy za školní rok 2015/2016, kterou schválili členové Školské rady na svém jednání 6. října 2016.