Novinky před začátkem školního roku

V následujících dnech budeme zveřejňovat na webových stránkách a v aplikaci Bakaláři důležité informace k zahájení školního roku a provozu školy ve školním roce 2020/2021 a současně třídní učitelé budou informovat dostupnými prostředky zákonné zástupce žáků.