Obvodní kolo Dějepisné olympiády 2021 – 2022

Naše škola se trvale věnuje i nadaným dětem, které se pravidelně účastní celé řady talentových nebo sportovních soutěží. Tradiční je přitom naše účast v Dějepisné olympiádě, kde naše děti v rámci širšího regionu Prahy 16 dosahují výborných úspěchů. Nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy byla Dějepisná olympiáda zaměřená na téma: Šlechta od konce raného středověku do roku 1648. Naši školu reprezentovali v obvodním kole Eliška Riedelbauchová a Kuba Michalina. Oba dva se díky svému vynikajícímu výkonu stali úspěšnými řešiteli soutěže a obdrží od pořadatele soutěže diplom, který mohou uplatnit jako doklad o své aktivitě v přijímacím řízení na střední školu.

Elišce a Kubovi gratulujeme a všem zájemcům z druhého stupně připomínáme, že ve škole je možné se zúčastnit dalších dějepisných soutěží (např. probíhá soutěž Za tajemstvím Pražského hradu).

Tomáš Hromádka