Odběr půdního vzorku

V rámci badatelsky orientované výuky si žáci devátého ročníku vyzkoušeli odběr půdního vzorku pomocí tzv. půdní sondy. Odebraný půdní vzorek budou žáci následně analyzovat v rámci učiva o půdách v hodinách Přírodopisu.

Filip Sequens