Olympiáda z českého jazyka

Olympiáda z českého jazyka

Dne 7. února 2017 jsem se společně s Lucií Procházkovou zúčastnil obvodního kola olympiády z českého jazyka. Vše se konalo v DDM (Dům dětí a mládeže) Prahy 5, přičemž prezence začala v 8:10. Reprezentovali jsme naší školu, kterou asi není třeba představovat.

Po tom, co jsme byli zařazeni do tříd dle kategorií, nám porotci oznámili, jak bude olympiáda probíhat. Dozvěděli jsme se, že nás všechny čeká nejprve test z gramatiky a například skladby slov a po cca desetiminutové přestávce sloh na zatím neznámé téma. Na jednotlivé části budeme mít jednu hodinu.

V první části olympiády se vyskytla otázka, na kterou snad nikdo ze zúčastněných, kterých bylo kolem dvaceti, neznal odpověď. Zadání znělo takto: Vysvětlete, co znamená slovo partaj. Po ukončení testu nám porotci řekli, ať zvedne ruku ten, kdo odpověď znal. O les rukou se opravdu nejednalo, bylo jasné, že se s tímto výrazem nikdo nikde nesetkal. Další z otázek, jenž jsem si zapamatoval, spočívala v tom, abychom tato slova: jeden – jediný – jedinečný uvedli ve větách tak, aby mezi nimi byl patrný jasný rozdíl.

Když nám po pauze porotci rozdávali zadání slohu, trochu jsem se obával tématu, na tom totiž velmi záleží. Ale to bylo vcelku dobré a myslím si, že vyhovovalo všem: Co očekáváme od letošního roku.

Po dvou dnech jsme se dozvěděli výsledky: Lucie skončila na 13. místě a já na 3. Myslím si, že náš výsledek je moc pěkný a uvidím, jak dopadnu v krajském kole, do kterého jsem postoupil. Tam to už tak dobře nevidím, ale nechám se překvapit, co kdyby…

Oliver Bukovianský, IX. třída

 

Ráda bych zde poblahopřála Lucce a Oliverovi za jejich skvělá umístění. Jsme na ně náležitě hrdí 🙂

A tobě, Olivere, přejeme v krajském kole hodně štěstí. A nezapomeň – tvé slohy jsou výborné, takže si poradíš s jakýmkoliv tématem 😉

Patricie Bošková