Organizace výuky a rozvrh obědů ve středu 22. 12. 2021

Třída Konec výuky Oběd
I. A, I. B 11.40 11.00 (obědvá TU)
II. A, II. B 11.40 12.40 (obědvá ŠD)
III. A, III. B 11.40 12.25 (obědvá ŠD)
IV. A, IV. B 12.10 12.10 (TU)
V. A, V. B 12.00 12.00 (TU)
VI. A 11.50 11.50 (TU)
VII. A, VII. B 11.40 11.40 (TU)
VIII. A, VIII. B 11.30 11.30 (TU)
IX. A, IX. B 11.30 11.20 (TU)