Plán od 26. 10. do 6. 11. 2015

Plán od 26.10  do 6. 11. 2015

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Český jazyk do str. 37 (slova významem nadřazená, podřazená, souřadná, antonyma, synonyma, slova vícevýznamová, psaní ú. ů )

Pracovní sešit do str. 22

Čítanka do str. 35

Pracovní sešit  do str. 22

 

Matematika

 

Matematika do str. 39

Minutovky do str. 20

Prvouka Učebnice do str. 22

Pracovní sešit do str. 12

 

Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Sledujte Sdělníček.

Každý den číst list.

Znát hlavní světové strany, umět napsat adresu svého bydliště.

Kdo by měl zájem přijít dětem přečíst pohádku, kontaktujte mě přes telefon nebo email.

Zkontrolujte dětem vlasy. Ve třídě se objevily vši.

 

29. 10.a 30. 10. jsou podzimní prázdniny.