Týdenní plán 26.10. – 6.11.2015

Týdenní plán od 26.10  do 6. 11. 2015

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Český jazyk do str. 37 ( psaní ú/ů, dělení hlásek )

Pracovní sešit do str. 22

Čítanka do str. 35

Pracovní sešit  do str. 22

 

Matematika  Matematika do str. 39
Prvouka Učebnice do str. 22

Pracovní sešit do str. 12

 

Domácí úkoly

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Děkuji paní Kramářové za další prima čtení s rodiči.

Děkuji za účast na sběru.

Prosím, zkontrolujte dětem vlasy. Ve vedlejší třídě se objevily vši.

29. 10.a 30. 10. jsou podzimní prázdniny.

Na úterý 3.11. přinést 10 vylisovaných podzimních listů na pracovní činnosti.