plán práce do 7. 4. 2017

V týdnu 27. 3. – 31. 3. 2017 budeme ve všech předmětech procvičovat a opakovat osvojené učivo.

Připravujeme se na písemné práce za 3. čtvrtletí.

Děti mají DÚ z Prv na pondělí 3. 3. – viz pracovní sešit.

TÝDEN 3. 4. – 7. 4.

Čj – učebnice do str. 129, pracovní sešit do str. 25

– slovní druhy, určování mluvnických kategorií, pods. jm. a slovesa, základní skladební dvojice, pravopis

Čítanka – pracovní sešit do str. 16

M – učebnice do str. 81, PS do str. 25, Čtyřlístek do str. 33

– upozorňuji na zlomkovou část a na správné vyjádření rovnice ze slovní úlohy.

Prv – dú z pracovního sešitu / PS do str. 25 /,

+ Velikonoce PS str 30 – 31

TERMÍNY PÍSEMNÝCH PRACÍ UPŘESNÍM.

PŘEJI DNY PLNÉ KLIDU A SLUNÍČKA A TAKÉ VESELÝCH DĚTÍ.