Týdenní plán od 3. 4. – 7. 4. 2017

   Plán od 3.4. –  7.4. 2017

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk  

Učebnice str. 131, opakování

Slovesa

Pracovní sešit č. 2  str. 24 vyjmenovaná slova,

Pády podstatných jmen, slovesa, skladební dvojice

 

Čítanka : Ve světe přírody

Učebnice  do str. 124

Pracovní sešit č. 2  do str. 21

 

Matematika

 

 

Učebnice str.81

Pracovní sešit 2 do str. 28

Čtyřlístek č. 2  do str. 34

Geometrie – 51

Dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo obor násobilek, písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel

Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel, kruh a kružnice, obvod trojúhelníka

Prvouka Od sledování pravidelností k letopočtu, první lidé lovci a sběrači , zemědělci

 

Učebnice str. 55

Pracovní sešit str. 29

 

 

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

  6. 4. Čtvrtletní práce z prvouky

7. 4. Čtvrtletní práce z českého jazyka

10. 4. Čtvrtletní práce z matematiky