Po stopách ekologie

Dne 11. 4. vyjela 8. a 6. třída na výlet na tři místa. První jsme navštívili sběrný dvůr Puchmajerova. Poté malou rodinnou sklárnu v Nenačovicích, kde jsme viděli tavení skla a dostali jako suvenýr skleněný bonbon. Poslední zastávka byla v třídícím centru Chrášťany, kde jsme viděli třídění odpadu. Výlet byl zajímavý a zároveň poučný.

Andrea Šimková, 8. třída