Před 90 lety: Slavnostní otevření školy zaznamenal do kroniky řídící učitel školy Albín Dvořáček.

Slavnostní otevření a předání školy veřejnosti bylo dne 17. září 1933. Škola byla v předvečer slavnosti vyzdobena prapory a květinami u schodiště bylo zřízeno podium pro zástupce úřadů, řečníky, zástupce korporací a hosty.

Protože kancelář p. presidenta k žádosti obce svolila, aby škola nesla jméno ušlechtilé choti pana presidenta „Charlotty Masarykové“ byla slavnost pořádána pod protektorátem pí. Dr. Alice Masarykové, jež se však pro jiné důležité zaměstnání ku slavnosti nedostavila.

Slavnost byla zahájena o 9. hod. ranní koncertem dechové kapely p. Ant. Maška před školou, načež se scházeli zástupcové úřadů, škol a korporací místních i z okolí.

Žáci obecné školy s říd. učitelem a p. tříd. učiteli utvořili kolem tribuny špalír, za nímž pak udržovaly pořádek různé korporace místní, zvláště legionáři, Sokolové, hasiči a členové D.T.J.

O 10. hod. zahájil slavnost proslovem starosta obce p. Antonín Hrdlička, načež se slova ujal zástupce zems. škol. rady p. prof. Dr. Robert Kalivoda, který v dlouhé řeči vysvětlil význam školy pro vzdělanost vůbec a význam obecné školy pro vzdělání širokých lidových vrstev zvlášť.

Za okresní škol. výbor a okresní úřad „Praha – venk.“ promluvil p. profesor Ferdinand Černý, okr. školní  inspektor, který neobyčejně poutavě vysvětlil práci spojenou s vybudováním školy, její význam pro místní obyvatelstvo a poděkoval všem občanům, kteří se o rychlé vybudování tohoto stánku vzdělanosti přičinili.

V témž smyslu promluvil i předseda míst. škol. rady p. Josef Vorlíček, člen m. š. rady p. Fr. Čmelínský, zástupce města Prahy p. Antonín Haitman a několik dalších řečníků.

Po předání školy p. předsedou míst. škol. rady panu starostovi obce byla slavnost ukončena.

Všichni přítomní odebrali se pak ku prohlídce budovy školní, která zůstala přístupna obecenstvu až do večera a jejíž vzorné a levné vybudování bylo všemi i pozdějšími návštěvníky oceněno.