Předvánoční setkání

Letošní předvánoční setkání se neslo v tradičním duchu, přesto bylo zcela jiné. Hendikep chybějící jídelny vyburcoval žáky obou osmých tříd, kteří se nesmířili s tím, že by neorganizovali populární kavárnu, a tak zcela vlastními silami vytvořili dvě originální kavárny ve svých třídách. Nabídka občerstvení byla poměrně pestrá a zájem veliký. Nejen potravou je ovšem na předvánočním setkání člověk živ. Duchovní potravy se mnoha desítkám návštěvníků, rodičů, žáků, absolventů a přátel školy dostalo před rozsvíceným vánočním stromečkem na nádvoří školy, kde si krátký program připravily první a šesté třídy. Nechybělo ani přání šťastných a veselých Vánoc od paní ředitelky Elišky Jančíkové. Ve třídách prvního stupně byly navíc připraveny malé dílničky pro žáky a rodiče, v hlavní budově pak výstava žákovských výrobků z Vánočních dílen, kterou připravila paní učitelka Kateřina Nedomová.