Prezentace závěrečných prací

28. a 29. květen byly pro deváťáky dny D, vlastně P, protože v tyto dny prezentovali před publikem své závěrečné práce.

Publikum tvořili osmáci, které čekají prezentace příští rok, učitelé, kteří se přišli podívat na své svěřence, a porota, ve které zasedla paní ředitelka, za chuchelský úřad paní Vorlová a krátce i pan starosta Křen, třídní učitelky a vedoucí jednotlivých prací.

Pro mnohé deváťáky nebylo vůbec jednoduché „jít s kůži na trh“ a mimo bezpečné prostředí své třídy a spolužáků, které znají někdy i víc než 9 let, prezentovat výsledky své práce. Všichni  museli v termínu odevzdat 7-12stránkový text napsaný podle zadaných kritérií a ten pak vtěsnat do 10minutové powerpointové prezentace. A přestože si všichni mohli vybrat témata, která jsou jim blízká, měli pochybnosti, jestli to zvládnou, potýkali se s trémou, bušilo jim srdce, propadali panice…., ale nakonec to naši deváťáci zvládli skvěle. A měli z toho upřímnou radost, stejně jako všichni, kteří jejich obhajoby sledovali. Byly to opravdu smysluplně strávené dny.

Pokud vás zajímá, jaká témata si vybrali, můžete zalistovat harmonogramy obou tříd.

Závěrečné práce 9. A

Závěrečné práce 9. B

A pokud se chcete přesvědčit, že jim to ve slavnostním nebo tematickém oblečení opravdu slušelo, mrkněte na fotografie. Je jich sice málo, protože nikdo je nechtěl fotografováním ještě víc znervózňovat, ale pár snímků jsme přece jen pořídili.

Ivana Motýlová, Ada Hrstková a 44 deváťáků