Primární prevence v době distanční

Každoroční komplexní program primární prevence, hrazený z dotačního programu pro primární prevenci Magistrátu hlavního města Prahy se přesunul do online prostředí. Ve spolupráci s organizací Život bez závislostí probíhá v průběhu školního roku prevence s lektorem v prostředí MS Teams, které jako škola používáme pro online výuku. Témata jsou aktualizována podle současné nelehké situace, se kterou se poslední rok potýkáme tak, aby se měly děti o co opřít a kde se poradit (např. jak zůstat motivovaný k učení, jak nepodlehnout nástrahám kyberprostoru, jak zvládat stres spojený s distanční výukou atd.). Jsme rádi, že díky dotačnímu programu můžeme i v nastalé situaci s programem pokračovat.