Projekt Války a 70. výročí konce II. světové války

Výročí 2. světové války - 7. 5. 2015Závěrečnou prezentací pro žáky školy ukončili žáci IX. třídy celoroční projekt VÁLKY, ve kterém se seznamovali s I. a II. světovou válkou z mnoha úhlů pohledu – ať už celkové politické a společenské situace, z vojenského hlediska nebo z pohledu běžných obyvatel, kteří v dobách obou válečných konfliktů žili svými životy. Nezapomněli přitom na památky z obou světových válek ve formě hrobů, pomníků a pamětních desek, kterých je po Praze (i ve Velké Chuchli) značné množství.

V rámci projektu mj. diskutovali s členem Československé obce legionářské p. Svobodou o významu československého odboje, s paní dr. Neudorflovou o životě Charlotty Masarykové, navštívili památník na Vítkově, poklonili se památce padlých obětí u pomníčků v Chuchli a samozřejmě si dohledávali informace a obrázky na internetu nebo v odborné literatuře.

Dnešní setkání pokračovalo v dopoledních hodinách pietním aktem před školou za účasti starosty Velké Chuchle Stanislava Fresla. Pan učitel Hromádka po symbolické minutě ticha přítomným žákům, učitelům a dalším účastníkům podrobně popsal průběh bojových aktivit v Chuchli a okolí od 5. do 9. května 1945. Zazněla i česká hymna v podání žáků školy za vedení paní učitelky Bálkové.

Následně se žáci IX. třídy poklonili památce padlých občanů a vojáků u obnoveného pomníku na Nám. chuchelských bojovníků. Starosta Velké Chuchle Stanislav Fresl při té příležitosti vyzval žáky, kteří letos naší školu absolvují, aby se v budoucnu zajímali o historii, která naši současnou společnost trvale ovlivňuje.