Průzkum vzdělávacích kapacit

Vážení spoluobčané,

Dovolujeme si Vás tímto požádat o vyjádření Vašeho názoru na oblast vzdělávání na území Malé a Velké Chuchle. Věnujte prosím několik málo minut vyplnění jednoduchého dotazníku, který poslouží pro získání lepšího přehledu o některých základních aspektech vzdělávání a volnočasových aktivit. Vyplnění dotazníku je anonymní. Výstupy budou využity v závěrečném dokumentu MAP I, kterým městské části v regionu Prahy 16 se snaží společně reagovat na změny v potřebách ve vybavení školských zařízení a zajistit společně peníze (mj. z prostředků Evropské unie). Dotazník je určen pro rodiče, žáky a pedagogy v celém území Prahy 16. Dotazník bude přístupný do 20. 10. 2018.

Předem děkujeme za spolupráci!

Dotazník najdete na adrese: https://1url.cz/sMu8k