Sběr 24. 4. 2015

Celkem jsme při tomto svozu nasbírali 2 200 kg papíru a 70 kg hliníku.
Další a poslední termín svozu v tomto školním roce je naplánován na 12. června.
Všem moc děkujeme!

Výsledky sběru             24. 4.   2015

pořadí papír hliník víčka
1. 3. A – 391, 4 kg 2. B –   15 744 g 1. B –   7 712 g
2. 5. A –   333, 1 kg 5. A –     9 574 g 6. tř –   7 567 g
3. 2. A –   265, 9 kg 3. A –     7 846 g 3. A –   6 229 g
6. tř   – 212     kg 2. A     –   6 321 g 5. A   – 5 274 g
1. A   –   182, 5 kg 8. tř   –   5 500 g 2. B   –   5 233 g
2. B   –   178, 4 kg 1. A     –   3 895 g 1. A   – 4 323 g
3. B   –     85     kg 6. tř   –   3 620 g 2. A   – 3 165 g
1. B   –     56, 9 kg 3. B     –   2 360 g 3. B   –   2 061 g
5. B   –       54     kg 1. B   –     1 766 g 5. B   –   1 022 g
4. tř   –       21   kg 7. tř   –     1 403 g 7. tř   –     313 g
7. tř   –       20   kg 5. B     –       456 g 8. tř –       200 g
8. tř   –       19   kg