Vyhodnocení ankety o stravování ve školní jídelně

Dne 21. 4. 2015 se sešli zástupci Sdružení rodičů se zástupci školy a školní jídelny k vyhodnocení ankety o stravování ve školní jídelně, která proběhla v minulém měsíci. Anketa vznikla z podnětu paní hospodářky. Jejím cílem bylo shromáždit názory strávníků a jejich reálné podněty použít při sestavování jídelníčku tak, aby výsledkem byla větší spokojenost všech zúčastněných.

Vedoucí školní jídelny paní Moravcová konstatovala, že připomínky a náměty v anketě jsou většinou protichůdné a velmi často nereálné pro využití ve školní jídelně. Některá navrhovaná jídla budou do jídelníčku nově zařazena. Častým požadavkem v anketě byla také možnost výběru ze dvou jídel. Na to ovšem, jak uvedla paní hospodářka, nemá stávající kuchyň dostatečnou kapacitu. Jediným možným řešením do budoucnosti by zřejmě bylo vybudování nového samostatného objektu kuchyně s jídelnou, kam by strávníci na oběd docházeli.

Jeden ze zástupců Sdružení rodičů doporučil k prostudování internetové stránky: http://www.skutecnezdravaskola.cz/, které se problematikou stravování ve školních jídelnách zabývají. Z informací na těchto stránkách mimo jiné vyplývá, že spotřební koš (skladba vstupních surovin), který musí každá školní jídelna povinně dodržovat, nebyl za posledních 25 let měněn. Vzhledem k novým poznatkům o zdravém stravování, kdy je v dnešní době doporučováno omezení bílé mouky, cukru, smažených jídel a podstatné zvýšení objemu zeleniny a ovoce, není zřejmě stávající spotřební koš zcela vyhovující.

Dohodli jsme se tedy, že se naše škola pokusí vlastní registrací na těchto stránkách jejich hlavní cíl – změnu složení spotřebního koše – podpořit.

Je ale třeba také uvést, že jídla z bílé mouky a cukru patří ve školní jídelně k těm oblíbenějším.

V rámci zdravější stravy se jídelna snaží jednou týdně podávat k jídlu zeleninový salát a ovoce. Dále například pro zahuštění polévek používá mouku z cizrny.

Výhledově má jídelna v plánu podávat zeleninový salát i dvakrát týdně, případně ho někdy nahradí ovocný salát.

Závěrem bych ráda jako zástupce Sdružení rodičů konstatovala, že stávající fungování naší školní jídelny mi připadá jako „umění možného“ – je to takové kličkování mezi chutěmi strávníků, spotřebním košem, finančními prostředky a technickými možnostmi stávající školní kuchyně, se snahou o příklon ke zdravé stravě. Pokud se v budoucnu podaří provést změnu spotřebního koše, bude se moci směřování ke zdravějšímu stravování dále prohlubovat. Doufejme, že by to strávníci ocenili.

Za Sdružení rodičů Hana Lošťáková