Sběrová soutěž bude pokračovat i v novém školním roce

Sbíráme papír, plastová víčka z PET lahví a hliníkové obaly.

Na kartičku napište jméno žáka, třídu, hmotnost sběru, druh sběru. Kartičku s údaji odevzdejte paní učitelce Lence Kočišové v den svozu. Sběr odevzdávejte před ZŠ mezi 7.15 – 8.00 hod. v den svozu.

Svoz se bude konat v pátek:              

15.9.2017

3.11.2017

15.12.2017