Setkání spolužáků po 75 letech

Setkání spolužáků z chuchelské obecné školy po 75 letech ve středu 4. listopadu 2015. Poprvé začali do zdejší školy chodit ve školním roce 1939/1940.

Setkání spolužáků po 75 letech ve středu 4. listopadu 2015

 

Setkání spolužáků po 75 letech ve středu 4. listopadu 2015-1

Setkání s paní ředitelkou Mgr. Eliškou Jančíkovou v jedné ze tříd, kam žáci před lety chodili. Foto: Jan Zágler

 

Setkání spolužáků po 75 letech ve středu 4. listopadu 2015¨- fotografie 2. třídy ze září 1940

2. třída – rok 1940