Týdenní plán 11.3. – 18.3. 2016

Týdenní plán

 

14.3. – 18.3.2016

 

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Učebnice do str. 86 ( Slovní druhy, věta a souvětí, spojky)

Pracovní sešit do str. 17

Čítanka do str. 85

Pracovní sešit č.3 do str. 15

 

Matematika

 

Geometrie (přímka, úsečka, měření a porovnávání délek, geometrické tvary a tělesa + procvičování násobilka 2, 3, 4, 5, 6).

Umět vyjmenovat násobky, umět násobit.

Dělit budeme později!!

+ – do 100

Prvouka Učebnice do str. 48

Pracovní sešit do str. 28

 

Domácí úkoly

 

 

 

Akce, informace

 

Na matematiku –  pravítko 20 cm a ořezanou tužku č. 2 !

Připomínám – znovu každodenně kontroluji podpisy ve čtenářském deníku.

Ve čtvrtek 17. 3.  – interaktivní výstava Les ( cena 30,- Kč ).

 

Příští týden proběhne Srdíčkový den – kdo bude mít zájem přispět na charitu, může si zakoupit magnetku za 30,- Kč.