Týdenní plán 2. třída od 14. 3. – 18. 3. 2016

 Plán od 14.3. –  18. 3. 2016

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Český jazyk do str. 86 Slovní druhy, věta a souvětí, spojky

Pracovní sešit do str. 17

Čítanka do str. 89

Pracovní sešit č. 3 str. 16

 

Matematika

 

Matematika 3. díl do str. 7

Minutovky 20 ( bez dělení )

Násobilka 2 a 3, 4, 5. 6.   Umět vyjmenovat násobky, umět násobit. Dělit budeme později!!!

+ – do 100

Prvouka Učebnice do str. 49

Pracovní sešit do str. 31

Právo a bezpečí

Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Sledujte Sdělníček.

Každý den číst knihu.

 

V pondělí  přinést Čtenářský deník ( kdo nepřinesl )

 

Ve čtvrtek 17. 3.  – interaktivní výstava Les ( cena 30 Kč )

 

Příští týden proběhne Srdíčkový den – kdo bude mít zájem přispět na charitu, může si zakoupit magnetku za 30 Kč.