Týdenní plán 16. – 20.11.2015

  1. – 20.11.2015

 

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Učebnice do str. 42 ( slova významem nadřazená, podřazená, souřadná, antonyma, synonyma, slova vícevýznamová, psaní ů/ú, dělení hlásek, tvrdé souhlásky, měkké souhlásky)

Pracovní sešit do str. 26

Čítanka do str. 45

Pracovní sešit do str. 9

 

Matematika

 

Učebnice do str. 45
Prvouka Učebnice do str. 25

Pracovní sešit do str. 14

 

Domácí úkoly

 

 

 

Akce, informace

 

Procvičovat dělení hlásek podle učebnice.

Stále pokračujeme ve vedení čtenářského deníku – zaměřte se na čtení s porozuměním (nechte děti, ať vám vlastními slovy převypráví čtený text).

 

Děkuji paní Kučerové za krásnou hodinu čtení s rodiči.

 

Ve středu 18. 11. třídní schůzky od 17 hodin ve třídě.

Ve čtvrtek 19. 11. začíná plavání. Celkem 20 hodin, 10 dvouhodinových lekcí. ( s sebou plavky, přezutí na bazén, ručník, mýdlo, igelitový sáček na mokré plavky). Koupací čepice a brýle jenom kdo chce. Děti si mohou vzít malé kapesné. Plavání hradí škola, děti budou platit pouze 600,- Kč za autobus. Peníze můžete přinést na třídní schůzku.

Změna – ve středu 25.11.2015 jdeme do divadla Minor (vybíráme 100,- Kč). Den Otevřených dveří se ve druhých třídách v tomto termínu neuskuteční.