Týdenní plán 2. A od 21. 3. – 25. 3. 2016

Plán od 21.3. –  25. 3. 2016

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Český jazyk do str. 87 Slovní druhy, věta a souvětí, spojky

Pracovní sešit do str. 17

Čítanka do str. 94 -97

Pracovní sešit č. 3 str. 17

 

Matematika

 

Matematika 3. díl do str. 11

Minutovky 20 ( bez dělení )

Násobilka 7, umět vyjmenovat násobky

+ – do 100

Prvouka Učebnice do str. 49

Pracovní sešit do str. 31

Právo a bezpečí, chování v roli svědka

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Sledujte Sdělníček.

Každý den číst knihu.

 

24.3. -28. 3. Velikonoční prázdniny

 

29. 3. Ornita – vodní práci – 50 Kč

 

5. 4. Zvířátka pro malé chovatele – 50 Kč