týdenní plán 29. 65. – 2. 6.

V tomto týdnu budeme procvičovat / opakovat učivo.

Píšeme závěrečné písemné práce:

út 30. 5. – matematika

st 31. 5. – český jazyk

pá 2. 6. – prvouka

Okruhy i s učivem mají děti zapsány ve školních sešitech.

1. 6. – Den dětí – jdeme do kina na „Mimi šéf“, prosím o vstupné 100,-Kč.

V pátek děti dostanou detailní rozpis a pokyny ke školnímu výletu.

NOSIT STÁLE ČÍTANKU!!!