Týdenní plán 3. A od 10. 4. – 14. 4. 2017

   Plán od 10. 4. –  14. 4. 2017

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk  

Učebnice str. 131, opakování

Slovesa

Pracovní sešit č. 2  str. 25 vyjmenovaná slova,

Pády podstatných jmen, slovesa, skladební dvojice, přídavná jména, předložky, číslovky

 

Čítanka : Ve světe přírody

Učebnice  do str. 124

Pracovní sešit č. 2  do str. 21

 

Matematika

 

 

Učebnice str.83

Pracovní sešit 2 do str. 30

Čtyřlístek č. 2  do str. 36

Geometrie – 51

Dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo obor násobilek, písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel

Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel, kruh a kružnice

Prvouka Křesťanské Velikonoce

 

Učebnice str. 60 – 61

Pracovní sešit str. 30 – 31

 

 

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

10. 4. Čtvrtletní práce z matematiky ( Přinést kružítko a ořezané tužky a pastelky )

 

10. 4. Dopravní výchova

 

V úterý 11. 4. Velikonoční jarmark

( 15 – 18 hodin v historické budově školy )

 

13. a 14. 4. Velikonoční prázdniny