Výsledky zápisu do prvních tříd pro rok 2017/2018

Do naší školy se v den zápisu 6. 4. 2017 zapsalo celkem 53 dětí, z uvedeného počtu je 38 dětí ze spádové oblasti Velká Chuchle, 3 děti budou mít odklad povinné školní docházky, zbývající děti přicházejí z nespádové oblasti a mezi nimi převažují sourozenci současných žáků. Seznam přijatých žákyň a žáků bude podle registračních čísel uveřejněn na webu školy do 12. 4. 2017.