Týdenní plán 3. A od 8. 5. – 12. 5. 2007

   Plán od 9. 5. –  12. 5. 2017

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk  

Učebnice str. 139, opakování

Pracovní sešit č. 2  str. 29 vyjmenovaná slova,

Pády podstatných jmen, slovesa, skladební dvojice, přídavná jména, předložky, číslovky, zájmena

 

Čítanka : Ve světe přírody

Učebnice  do str. 131

Pracovní sešit č. 2  do str. 27

 

Matematika

 

 

Učebnice str.85

Pracovní sešit 2 do str. 32

Čtyřlístek č. 2  do str. 40

Geometrie – 51

Dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo obor násobilek, písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel

Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel, kruh a kružnice

Prvouka  Život rostlin

 

Učebnice str. do str. 63

 

Pracovní sešit str. 32

 

 

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

V týdnu od 9. – 12. května proběhne sportovní olympiáda. Po dohodě s dětmi jsme trochu zjednodušili dresy. Stačí černé triko nebo mikina

MUSÍ MÍT VŠICHNI a dále oblečení v národních barvách Německa, tedy černá, žlutá a červená. Jiné barvy nejsou povoleny !!!!!! ( Jinak hrozí diskvalifikace )

V úterý proběhne slavnostní zahájení na fotbalovém hřišti a ve středu soutěže v naší kategorii.

Program na čtvrtek upřesníme podle počasí. V pátek bude slavnostní zakončení olympiády, předávání medailí a diplomů a potom bude následovat fotbalový turnaj.

Dejte dětem velkou svačinu, pití a hlavně teplé oblečení, sportovní boty, popř. pláštěnku.

Konec vyučování ve 12. 40 hod.