Týdenní plán 3. A od 9. 1. – 13. 1. 2017

  Plán od 9. 1. –  13.1. 2017

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk  

 

Učebnice str. 75 vyjmenovaná slova po p

Pracovní sešit str. 37 vyjmenovaná slova po b, l, m, p

 

Čítanka : Ve světě veršů

Učebnice  do str. 63

Pracovní sešit do str. 35

 

Matematika

 

 

Učebnice str.67

Pracovní sešit 2 do str. 12

(Písemné násobení, grafický součet úseček )

Prvouka Měříme délku, objem, hmotnost

 

Učebnice str. 33

Pracovní sešit str. 11

 

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

10. 1. Čtvrtletní práce z českého jazyka  (vyjmenovaná slova po b,l,m, synonyma a antonyma, slova příbuzná a kořen slov, slovní druhy, věty jednoduché, souvětí a vzorce souvětí )

 

11. 1. Čtvrtletní práce z matematiky (písemné sčítání, odčítání a násobení, zaokrouhlování čísel na desítky, slovní úlohy, úsečka, polopřímka, přímka, grafický součet úseček, trojúhelník, tělesa, závorky )

 

12. 1. Čtvrtletní práce z prvouky ( světové strany, dopravní značky, vybavení cyklisty, integrovaný záchranný systém – telefonní čísla, Parlament ČR, reklamace – uč. Do str. 31.)

 

V pátek 13. 12. Čtenářský deník – kniha za prosinec

 

 

Ve třídě se vyskytly vši. Kontrolujte dětem pravidelně vlasy.

 

19. 1. Návštěva knihovny – Diogenes v sudu

31. 1. Vysvědčení – přinést desky

31. 1. A 1. 2. – Bruslení v Černošicích ( děti si budou moct půjčit brusle )

3. 2. Pololetní prázdniny