týdenní plán 9. 1 – 13. 1.

pololetní písemné práce

Čj demokratickým hlasováním si děti nečekaně zvolily pondělí 9. 1.

úterý 10. 1.

Prv čtvrtek 12. 1.

Učivo

Čj – procvičování již známého učiva, vyjm. slova po P, slovní druhy

– geometrie, násobení dvouciferných čísel s rozkladem

Prv – hospopdaření, obchod, výroba

Příští pondělí test z Hv: stupnice C dur, zápis not do stupnice podle výšky a délky not – diktát not i písemné zadání, houslový klíč