Týdenní plán 4. A od 2. 10. – 6. 10. 2017

Plán od 2. 10. – 6. 10. 2017

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – učebnice str. 29

Pracovní sešit str. 16

        Zopakovat všechna vyjmenovaná slova a

        pádové otázky. 

Čítanka –  do str. 20

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 17

PS Čtyřlístek do str. 13

Geometrie – Čtyřlístek do str. 45

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 9 Příchod Slovanů ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 8/1,2

Učebnice do str. 7 Kraje ČR ) Zeměpis – modrý sešit

PS str.6 -7

 

Učebnice do str. 14 Rostliny ( zelený sešit )

PS str. 6 – 7

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště.

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko.

 

3. 10. Divadlo Minor 100 Kč (  s sebou svačinu, jízdenku, popř. drobné kapesné ). Návrat na oběd.

 

11. 10. Výlet Koněpruské jeskyně ( cena 250 Kč )