Týdenní plán 4. A od 25. 9. – 29. 9. 2017

Plán od 25. 9. – 29. 9. 2017

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – učebnice str. 21

Pracovní sešit str. 13

        Zopakovat všechna vyjmenovaná slova a

        pádové otázky. 

Čítanka –  do str. 20

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 16

PS Čtyřlístek do str. 13

Geometrie – Čtyřlístek do str. 45

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 5 – 7 ( historie  – červená učebni-

ce ))

PS do str. 6

Učebnice do str. 6 ) Zeměpis – modrý sešit )

PS str. 4 – 5 (DÚ str. 5/8)

 

Učebnice do str. 13 ( zelený sešit )

PS str. 6 – 7

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště. ( Dejte dětem tepláky a mikinu, dopoledne bývá chladno )

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko.

 

 

3. 10. Divadlo Minor ( 100 Kč )

 

11. 10. Výlet Koněpruské jeskyně ( cena 250 Kč )

 

28. 9. Státní svátek

29. 9. Ředitelské volno