Týdenní plán 4. A od 26. 2. – 4. 2. 2018

Plán od 26. 2. – 4. 3. 2018

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – Ps str. 14, učebnice str. 106

( Podmět a přísudek holý a rozvitý, základ věty, souvětí )

      

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný učebnice str. 64

Ps str. 10

 

PS  Čtyřlístek – Ps str. 12 ( písemné násobení víceciferným činitelem )

Geometrie –  str. 39

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 33 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 18 ( Příprava na projekt shánět materiál o Karlově universitě a Karlštejně  – rok 1348 )

Učebnice do str. 35  (Zemědělství ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 18

 

Učebnice do str. 43 ( zelený sešit )

PS str. 21

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Od 2. pololetí bude geometrie vždy ve středu

       ( ořezané tužky a pastelky,trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko )

 

Pondělí – 26. 2. Čj -Opakování vzorů podstatných jmen

 

Čtvrtek – 1. 2. Matematika – opakování  (násobení, obvod, obsah, rovnice, závorky, pavučinky, pyramidy, slovní úloha  )

 

6. 3. Velikonoce, aneb jaro vítej. Hudební pořad v tělocvičně ( platí škola )

 

 

14. 3. Velikonoce na zámku Loučeň – celodenní výlet ( cena  390 Kč peníze do konce týdne ) Návrat kolem 14. hodiny

 

27. 3. Jarmark ( od 13 – 18 hodin )

 

28. 5. – 1. 6. Škola v přírodě ( Hotel Erlebachova bouda